top of page

Türkiye’de yerleşik olup Yazılım, Mobil Uygulama, Bilgisayar Oyunu veya Bilişim Hizmetleri alanında faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur.

YAZILIM GELİŞTİRME DESTEĞİ

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

Computer Programming
Yazılım Geliştirme Desteği
Meeting

YURTDIŞI BİRİM KİRA DESTEĞİ

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Sınai-Ticari Şirketler “Üretici”

Mağaza, Kiosk vb.: %50, 120.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %50, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ticari Şirketler İçin

Mağaza, Kiosk vb: %40, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %40, 75.000 USD/Birim-Yıl

25 birime kadar 4 yıl boyunca  desteklenir.

Yurtdışı Birim Kira Desteği

REKLAM VE TANITIM DESTEĞİ

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları outdoor ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Şirketinize hibe olarak geri ödenir.


Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor. 

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limit: 400.000 USD / Yıl

Advertising
Reklam ve Tanıtım Desteği
Planning Travels

PAZARA GİRİŞİN DESTEKLENMESİ

Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), hosting giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 200.000 USD / Uygulama-Oyun

Pazara Girişin Desteklenmesi

ACENTA KOMİSYON DESTEĞİ

Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 100.000 USD / Yıl

Euro
Acenta Komisyon Desteği
Calculator

PERSONEL MAAŞ DESTEĞİ

Yazılım, mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) personelin aylık brüt ücretleri kişi başı 25.000 USD/Yıl olarak desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

Personel Maaş Desteği

KOMİSYON DESTEĞİ

Mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının

yurtdışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 250.000 USD / Uygulama-Oyun

Analytics
Komisyon Desteği
Bike Path

BELGE ALIM DESTEĞİ

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 250.000 USD / Yıl

Belge Alım Desteği

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 200.000 USD / Yıl

Colleagues Going Over Plans
Danışmanlık Desteği
Revewing Graphs

RAPOR DESTEĞİ

Potansiyel müşteri ve rakiplerin analiz edilmesi , için yetkin firmalara hazırlatılacak raporlar  bakanlık ön onayı şartı ile destek kapsamındadır.

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limit: 200.000 USD / Yıl

Rapor Desteği

TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

Logo Designer at Work
Tescil ve Korunma Desteği
Video Convention

YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında her fuar için Bakanlıkça belirlenen  metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 
 

Destek Üst Limitleri:

 

Genel Nitelikli Fuarlar: 50.000 Türk Lirası

Sektörel Nitelikli Fuarlar: 75.000 Türk Lirası

Prestijli Fuarlar:  250.000 Türk Lirasını geçemez Yıl /2

Yurtdışı Fuar Desteği
bottom of page