27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve koordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar". ile Sağlık Turizmi harcamalarını desteklemektedir.

İlgili Kamu Kurumundan Ruhsatlı, Sağlık Turizm Yetki Belgesi’ne sahip tüm sağlık kuruluşları desteklerden faydalanabilir.            (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Klinikler, Muayenehaneler v.s )

HASTA YOL CHARTER SEFER DESTEĞİ

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere charter uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

Destek Oranı: %100

Destek Üst Limit: 200 USD / Sefer

Takeoff
 
Planes

HASTA YOL TARİFELİ SEFER DESTEĞİ

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere tarifeli uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 1000 USD / Sefer

 

TERCÜMANLIK HİZMETİ DESTEĞİ

Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderler desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

Meeting
 
Call Center Employee

TERCÜMAN MAAŞ DESTEĞİ

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) personelin aylık brüt ücretleri üzerinden destek sağlanır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

 

YURTDIŞI BİRİM KİRA DESTEĞİ

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Sınai-Ticari Şirketler “Üretici”

Mağaza, Kiosk vb.: %50, 120.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %50, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ticari Şirketler İçin

Mağaza, Kiosk vb: %40, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %40, 75.000 USD/Birim-Yıl

 

25 birime kadar 4 yıl boyunca  desteklenir.

Aerial View of Hospital
 
Subway Billboard

REKLAM VE TANITIM DESTEĞİ

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları outdoot ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Şirketinize hibe olarak geri ödenir.


Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor. 

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limit: 400.000 USD / Yıl

 

YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında her fuar için Bakanlıkça belirlenen  metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 
 

Destek Üst Limitleri:

 

Genel Nitelikli Fuarlar: 50.000 Türk Lirası

Sektörel Nitelikli Fuarlar: 75.000 Türk Lirası

Prestijli Fuarlar:  250.000 Türk Lirasını geçemez Yıl /2

Trade Show Conference
 
Shaking Hands

ACENTA KOMİSYON DESTEĞİ

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 100.000 USD / Yıl

 

BELGE ALIM DESTEĞİ

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 250.000 USD / Yıl

Colleagues Going Over Plans
 
Revewing Graphs

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 200.000 USD / Yıl

 

TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

Logos