top of page

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması ve  bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla mal ihracatına yönelik bir çok kalemde firmalarımıza geri ödemesiz destek sağlamaktadır.

YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında her fuar için Bakanlıkça belirlenen  metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 
 

Destek Üst Limitleri:

 

Genel Nitelikli Fuarlar: 50.000 Türk Lirası

Sektörel Nitelikli Fuarlar: 75.000 Türk Lirası

Prestijli Fuarlar:  250.000 Türk Lirasını geçemez Yıl /2

Trade Show Conference
Yurtdışı Fuar Desteği
Yurtdışı Birim Kira Desteği
Mall Shops

YURTDIŞI BİRİM KİRA DESTEĞİ

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Sınai-Ticari Şirketler “Üretici”

Mağaza, Kiosk vb.: %50, 120.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %50, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ticari Şirketler İçin

Mağaza, Kiosk vb: %40, 100.000 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon: %40, 75.000 USD/Birim-Yıl

 

25 birime kadar 4 yıl boyunca  desteklenir

PAZAR ARAŞTIRMA GEZİLERİ DESTEĞİ

Yurtdışı Pazar Araştırması Gezisi

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini, ifade eder.

(Destek Üst limit: 5000 USD) 

 

Bir yurtdışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

 

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

 

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri

 

Her takvim yılı için on yurt dışı gezisi destek  kapsamındadır.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl

plane wings
Pazar Araştırma Gezileri Desteği
Advertising

REKLAM VE TANITIM DESTEĞİ

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları outdoor ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Şirketinize hibe olarak geri ödenir.


Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor. 

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limit: 400.000 USD / Yıl

Reklam ve Tanıtım Desteği

TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 50.000 USD / Yıl-Ülke

Logo Designer at Work
Tescil ve Korunma Desteği
Servers

İLERİ TEKNOLOJİ ŞİRKET SATIN ALMA DESTEĞİ

Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limit: 500.000 USD / Yıl

İleri Teknoloji Şirlet Satın Alma

RAPOR DESTEĞİ

Potansiyel müşteri ve rakiplerin analiz edilmesi , için yetkin firmalara hazırlatılacak raporlar  bakanlık ön onayı şartı ile destek kapsamındadır.

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limit: 200.000 USD / Yıl

Analyzing Graphs
Rapor Desteği
Revewing Graphs

BELGE ALIM DESTEĞİ

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limit: 250.000 USD / Yıl

Belge Alım Desteği
bottom of page